Systemy zabezpieczenie danych

Firewall - ściana ognia

System aktywnego firewall, opartego na systemie operacyjnym Linux wraz z autorskim oprogramowaniem definiującym reguły jakimi ma się posługiwać serwer przy próbach dostępu z sieci Internet. Linux znanym jest z bardzo dużej stabilności i małej podatności na ataki hackerów. Oprogramowanie naszej firmy dodatkowo utrudnia dostęp osobom niepowołanym. O jakości rozwiązania może świadczyć fakt iż w ciągu kilkunastu lat implementacji naszych rozwiązań – u żadnego z naszych klientów, niepowołane osoby nie uzyskały dostępu do sieci i komputerów.
Nasze rozwiązanie posiada jeszcze jedną, istotną przewagę nad rozwiązaniami sprzętowymi dostępnymi w handlu – każde rozwiązanie które jest ogólnodostępne, szybciej czy później zostanie poznane – jego słabości opublikowane, a co za tym idzie – pozwoli na przełamanie zabezpieczeń nawet przez średnich, a częstokroć i początkujących hackerów. Nasz produkt nie jest dostępny na wolnym rynku, więc jego podatność na szczegółowe poznanie jest znacząco mniejsza.

Filtorwanie sieci, Proxy

System filtracji sieci komputerowej i ograniczeń w korzystaniu z zasobów Internetu. Podobnie jak wyżej opisane rozwiązania – korzysta z systemu operacyjnego Linux, na którym funkcjonuje oprogramowanie pozwalające ograniczyć dostęp do wybranych usług – np. wyłączenie facebooka pracownikom. System pozwala na wprowadzenie ograniczeń dla wszystkich użytkowników w firmie, lub tylko określonych. Każdy z pracowników może mieć inny poziom dostępu – np. pracownik X potrzebuje dostępu do youtube.pl, a pracownik Y powinien się ograniczyć do przeglądania stron www kontrahentów.
Oprogramowanie to poza zwiększeniem wydajności personelu, którego uwaga nie jest rozpraszana treściami o charakterze prywatnym, pozwala również znacząco zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusami niszczącymi lub szyfrującymi dane itp.

Zasoby sieciowe, system uprawnień

System kontroli dostępu do danych firmowych – rozwiązanie powstało po tym jak pracownik jednej z firm produkujących meble rozstał się z pracodawcą. Postanowił wykraść kluczowe dane firmy i nielegalnie wykorzystać je do własnych celów, narażając swojego byłego pracodawcę na poważne straty.
Nasz system pozwala selektywnie przydzielać dostęp do danych które przechowywane są na serwerze pod kontrolą Linuxa, np. pracownik X ma dostęp do bazy klientów – może ją odczytywać i modyfikować. Pracownik Y może w/w bazę jedynie przeglądać, a pracownik Z w ogóle nie widzi takich danych. Obsługa całego systemu jest bardzo prosta – uprawniony pracownik/kierownik/szef przydziela odpowiedni poziom dostępu przez wybranie pracownika z listy i kliknięcie na dane do których pracownik ma uzyskać dostęp.
Rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę – tak zabezpieczone dane charakteryzują się wysokim stopniem odporności na wirusy szyfrujące. Przykładem jest jeden z naszych klientów, u którego pracownik nieświadomie pobrał wirusa otrzymanego w poczcie elektronicznej. Program antywirusowy nie znał jeszcze tej odmiany wirusa i pozwolił na jego uruchomienie. Następstwem tych działań było niemal natychmiastowe zaszyfrowanie wszystkich danych na dysku komputera, lecz dane na dysku sieciowym, zabezpieczonym naszym oprogramowaniem pozostały nienaruszone. Skutkiem czego, straty firmy ograniczyły się do reinstalacji windowsa na komputerze pracownika. 

Automatyczna kopia zapasowa

System automatycznych kopii zapasowych – system pozwalający na pełną automatyzację kopi danych jakie znajdują się w komputerach użytkowników jak i na serwerach. Archiwizowane mogą być dane z różnych programów, bazy danych, dokumenty itp. Archiwa mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w siedzibie firmy jak również przesłane na serwery Fotosmedia (chmura Fotosmedia) po uprzednim zaszyfrowaniu kluczem do którego dostęp będzie miała tylko wyznaczona przez klienta osoba. System jest w pełni autonomiczny – jego rola ogranicza się co najwyżej do sprawdzenia logów kopii bezpieczeństwa, a w przypadku awarii do użycia klucza szyfrującego, w celu rozkodowania danych.